رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا: آماده برداشتن تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم

آمریکا: آماده برداشتن تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم معاون موقت نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام گفت واشنگتن آماده است تحریم‌های ناسازگار با برجام را رفع کند./فارس

آمریکا: آماده برداشتن تحریم‌های ناسازگار با برجام هستیم

معاون موقت نماینده آمریکا در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در نشست شورای حکام گفت واشنگتن آماده است تحریم‌های ناسازگار با برجام را رفع کند./فارس