رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


فوت ۴۵۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۴۵۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۹۷۳۱ بیمار جدید

فوت ۴۵۲ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۹۷۳۱ بیمار جدید