رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است

سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی: تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت نگرفته است، دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند. رییس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونان سازمان امروز به دعوت کمیسیون امنیت ملی […]

سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون اقدام راهبردی عمل کرده است

محمود عباس‌زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:

تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت نگرفته است، دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند.

رییس سازمان انرژی اتمی به همراه معاونان سازمان امروز به دعوت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مهمان کمیسیون بود و گزارش مفصلی از دیدار با گروسی ارائه کرد.

گزارش ارائه شده حاکی از این است تخطی از قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران صورت نگرفته است و دقیقا سازمان انرژی اتمی در چارچوب قانون حرکت می‌کند.

بحث دیگری که در این سفر به گروسی انتقال داده شد این بود که وقتی برای اعتمادزایی، اطلاعاتی از فعالیت‌ها و سایت‌های هسته ای داده می‌شود، از این اطلاعات برای تهیه گزارش به سازمان ملل و شورای حکام استفاده شود.