رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


دستورات و بخشنامه مهم رییس قوه قضائیه به دادستان های سراسر کشور

دستورات و بخشنامه مهم رییس قوه قضائیه به دادستان های سراسر کشور مشخص شود در چه زمینه ای باید از متهم تحقیق شود بدانید بازداشتگاهش کجاست و چه شرایطی دارد در رفتاری که با متهم می شود قاضی مسئول است اگر مدت بازداشت غیرمتعارف شد، قاضی جویای دلیل شود و به متهم سربزند قاضی نگوید […]

دستورات و بخشنامه مهم رییس قوه قضائیه به دادستان های سراسر کشور

مشخص شود در چه زمینه ای باید از متهم تحقیق شود بدانید بازداشتگاهش کجاست و چه شرایطی دارد

در رفتاری که با متهم می شود قاضی مسئول است

اگر مدت بازداشت غیرمتعارف شد، قاضی جویای دلیل شود و به متهم سربزند

قاضی نگوید متهم در اختیار ضابط بود از من رفع مسئولیت می‌شود؛ قاضی باید مستمراً از شرایط متهم اطلاع پیدا کند

کارشناسی های غیر ضرور موجب اطاله می‌شود

جزییات و حیطه کارشناسی و زمان به سرانجام رسیدن آن باید روشن باشد و نظارت و پیگیری برای تحقق شرایط وجود داشته باشد