رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محدودیت سنی واکسیناسیون در کرمانشاه برداشته شد

محدودیت سنی واکسیناسیون در کرمانشاه برداشته شد عین اللهی، وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون دانشکده بهداشت کرمانشاه، دستور داد تا محدودیت سنی تزریق واکسن در کرمانشاه برداشته شود و افراد بالای ۱۸ سال این استان به سرعت و ظرف ۱۰ روز آینده، واکسینه شوند‌.

محدودیت سنی واکسیناسیون در کرمانشاه برداشته شد

عین اللهی، وزیر بهداشت در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون دانشکده بهداشت کرمانشاه، دستور داد تا محدودیت سنی تزریق واکسن در کرمانشاه برداشته شود و افراد بالای ۱۸ سال این استان به سرعت و ظرف ۱۰ روز آینده، واکسینه شوند‌.