رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نتایج آخرین تحقیق درباره عملکرد واکسن فایزر

نتایج آخرین تحقیق درباره عملکرد واکسن فایزر نتیجه آخرین تحقیق درباره عملکرد واکسن BNT162b2 یا واکسن فایزر-بیون‌تک، منتشر شده در مجله معتبر New England Journal of Medicine ؛ تاریخ انتشار: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱ در بازه شش ماهه (۴ تا ۶ ماه پس از تزریق دوز دوم)، بازده واکسن فایرز در برابر ویروس کرونا ۹۱ درصد […]

نتایج آخرین تحقیق درباره عملکرد واکسن فایزر

نتیجه آخرین تحقیق درباره عملکرد واکسن BNT162b2 یا واکسن فایزر-بیون‌تک، منتشر شده در مجله معتبر New England Journal of Medicine ؛ تاریخ انتشار: ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱

در بازه شش ماهه (۴ تا ۶ ماه پس از تزریق دوز دوم)، بازده واکسن فایرز در برابر ویروس کرونا ۹۱ درصد و در برابر بیماری شدید ۹۷ درصد بود. در آفریقا جایی که گونه بتای کرونا شایع است، بازدهی واکسن ۱۰۰ درصد بود

این تحقیق بر روی ۴۶ هزار نفر از سن ۱۲ سال به بالا با مدین سنی ۵۵ سال، و بر روی نژادهای مختلف و وضعیت های مختلف جسمانی گوناگون و بعضا با بیماری های زمینه ای انجام شده است