رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رضایت والدین شرط تزریق واکسن به دانش‌آموزان

رضایت والدین شرط تزریق واکسن به دانش‌آموزان وزارت آموزش و پرورش: واکسن در کشور به شکل توصیه‌ای و داوطلبانه است، اما خانواده‌ها باید در این زمینه با ما مشارکت کنند.

رضایت والدین شرط تزریق واکسن به دانش‌آموزان

وزارت آموزش و پرورش:
واکسن در کشور به شکل توصیه‌ای و داوطلبانه است، اما خانواده‌ها باید در این زمینه با ما مشارکت کنند.