رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


با حکم فرمانده معظم کل قوا امیر سرتیپ «نصیرزاده» جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح شد

با حکم فرمانده معظم کل قوا امیر سرتیپ «نصیرزاده» جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح شد امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، طی حکمی از سوی فرمانده معظم کل قوا به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.

با حکم فرمانده معظم کل قوا امیر سرتیپ «نصیرزاده» جانشین رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح شد

امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» به پیشنهاد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، طی حکمی از سوی فرمانده معظم کل قوا به‌عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد.