رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کسب اولین مدال تاریخ سنگ نوردی بانوان؛

کسب اولین مدال تاریخ سنگ نوردی بانوان؛ الناز رکابی در مسابقات کمباین (مجموع سه رشته سرعت، سرطناب و بولدرینگ) قهرمانی جهان با کسب ۴۲ امتیاز سوم شد و مدال برنز را از آن خود کرد.

کسب اولین مدال تاریخ سنگ نوردی بانوان؛

الناز رکابی در مسابقات کمباین (مجموع سه رشته سرعت، سرطناب و بولدرینگ) قهرمانی جهان با کسب ۴۲ امتیاز سوم شد و مدال برنز را از آن خود کرد.