رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳ استاندار جدید انتخاب شدند

۳ استاندار جدید انتخاب شدند در جلسه دولت، آقایان «سیدمحمدرضا هاشمی»، «مهران فاطمی» و «سیدحامد عاملی» به سمت استانداری سمنان، یزد و اردبیل منصوب شدند.

۳ استاندار جدید انتخاب شدند

در جلسه دولت، آقایان «سیدمحمدرضا هاشمی»، «مهران فاطمی» و «سیدحامد عاملی» به سمت استانداری سمنان، یزد و اردبیل منصوب شدند.