رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


غریب آبادی: تفاهم اخیر ایران و آژانس به طور کامل و ظرف زمان توافق شده اجرا شد

غریب آبادی: تفاهم اخیر ایران و آژانس به طور کامل و ظرف زمان توافق شده اجرا شد /ایران چگونگی واکنش به حسن نیت خود را رصد خواهد کرد نماینده دائم ایران در سازمان هاى بین المللى مستقر در وین در پاسخ به اظهارات نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی: آژانس، آمریکا و سه کشور اروپایی […]

غریب آبادی: تفاهم اخیر ایران و آژانس به طور کامل و ظرف زمان توافق شده اجرا شد /ایران چگونگی واکنش به حسن نیت خود را رصد خواهد کرد

نماینده دائم ایران در سازمان هاى بین المللى مستقر در وین در پاسخ به اظهارات نمایندگان آمریکا و سه کشور اروپایی:

آژانس، آمریکا و سه کشور اروپایی بدانند که نمی‌توانند هم در برابر اقدامات تروریستی اسراییل سکوت کنند و جلوی آن را نگیرند و هم خواهان تداوم نظارت و حضور دوربین‌های آژانس در تأسیسات تحت خرابکاری تروریستی باشند.

هنگامی که تجهیزات نظارتی آژانس توسط اسراییل از کار می‌افتد، از ایران انتظار نداشته باشند مجددا آن را بدون هزینه‌ای برای این رژیم و بدون هیچ اقدامی از سوی آژانس و کشور‌های مدعی بازنصب کند.

تفاهم اخیر ایران و آژانس به طور کامل و ظرف زمان توافق شده اجرا شد.

به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز چگونگی واکنش به این حسن نیت خود را رصد خواهد کرد و در هر مرحله، اقدام مناسب را اتخاذ خواهد کرد.