رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محموله ۲۵ هزار دوزی اسپوتنیک وی وارد کشور شد

محموله ۲۵ هزار دوزی اسپوتنیک وی وارد کشور شد طبق اعلام قبلی، ۲۵ هزار دوز واکسن کرونا اسپوتنیک وی از کشور صربستان وارد ایران شد.

محموله ۲۵ هزار دوزی اسپوتنیک وی وارد کشور شد

طبق اعلام قبلی، ۲۵ هزار دوز واکسن کرونا اسپوتنیک وی از کشور صربستان وارد ایران شد.