رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آزمایش قرص خوراکی فایزر برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹

آزمایش قرص خوراکی فایزر برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ آزمایش قرص خوراکی فایزر برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ که به گفته مقامات این شرکت داروسازی می تواند مکمل اثربخشی واکسن باشد، انجام شده است. این دارو یکی از چندین قرص ضد ویروسی است که می تواند تاثیر بسزایی در درمان ویروس کرونا داشته […]

آزمایش قرص خوراکی فایزر برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹

آزمایش قرص خوراکی فایزر برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ که به گفته مقامات این شرکت داروسازی می تواند مکمل اثربخشی واکسن باشد، انجام شده است.

این دارو یکی از چندین قرص ضد ویروسی است که می تواند تاثیر بسزایی در درمان ویروس کرونا داشته باشد، زیرا همه افراد واکسن تزریق نخواهند کرد.