رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


«احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شد

«احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شد وزیر دادگستری احمد اصانلو را به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد. اصانلو پیش از این معاون حقوقی و نظارت بازرسی کل کشور بوده است.

«احمد اصانلو» رئیس سازمان تعزیرات حکومتی شد

وزیر دادگستری احمد اصانلو را به عنوان رئیس سازمان تعزیرات حکومتی منصوب کرد.

اصانلو پیش از این معاون حقوقی و نظارت بازرسی کل کشور بوده است.