رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


خودسوزی خدمه‌ی بیمارستان تامین اجتماعی قزوین

خودسوزی خدمه‌ی بیمارستان تامین اجتماعی قزوین کارکنان درمان تامین اجتماعی اعلام کردند که یک نفر از همکاران بخش خدمات بیمارستان تامین اجتماعی قزوین که پیگیر امور بازنشستگی خود بود، دست به خودسوزی زده است. وی هم اکنون در بیمارستان بستری است. شخصی که دست به خودسوزی زده، یک زن ۵۵ ساله‌ی در استخدام سازمان تامین […]

خودسوزی خدمه‌ی بیمارستان تامین اجتماعی قزوین

کارکنان درمان تامین اجتماعی اعلام کردند که یک نفر از همکاران بخش خدمات بیمارستان تامین اجتماعی قزوین که پیگیر امور بازنشستگی خود بود، دست به خودسوزی زده است. وی هم اکنون در بیمارستان بستری است.

شخصی که دست به خودسوزی زده، یک زن ۵۵ ساله‌ی در استخدام سازمان تامین اجتماعی است. وی به عنوان نیروی بخش خدمات مشغول به کار بوده و به گفته‌ی همکارانش قصد داشت که به صورت پیش از موعد و با استفاده از شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور بازنشسته شود /ایلنا