رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


پرداخت خسارت ناشی از خاموشی‌های برق همچنان بلاتکلیف

پرداخت خسارت ناشی از خاموشی‌های برق همچنان بلاتکلیف مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان توانیر گفت: شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به شرکت در مناقصه شرکت توانیر برای پرداخت خسارات ناشی از خاموشی‌ها نیستند؛ بنابراین پرداخت این خسارات همچنان بلاتکلیف است. آقای یاقوتی با اشاره به برگزاری دور سوم مناقصه در مهر گفت: یکی از علل […]

پرداخت خسارت ناشی از خاموشی‌های برق همچنان بلاتکلیف

مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و خدمات مشترکان توانیر گفت: شرکت‌های بیمه‌ای حاضر به شرکت در مناقصه شرکت توانیر برای پرداخت خسارات ناشی از خاموشی‌ها نیستند؛ بنابراین پرداخت این خسارات همچنان بلاتکلیف است.

آقای یاقوتی با اشاره به برگزاری دور سوم مناقصه در مهر گفت: یکی از علل جذاب نبودن شرکت در این مناقصه برای شرکت‌های بیمه، رقم پایین تعیین شده برای حق بیمه در قبوض برق است.