رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به آیت الله جنتی درباره طرح مجلس به نفع زمین خواران

نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به آیت الله جنتی درباره طرح مجلس به نفع زمین خواران قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دبیر شورای نگهبان در خصوص طرح امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و تاکید کرد که تصویب این قانون در عمل مجوزی برای تعدی و دست درازی زمین خواران به […]

نامه قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی به آیت الله جنتی درباره طرح مجلس به نفع زمین خواران

قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی به دبیر شورای نگهبان در خصوص طرح امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و تاکید کرد که تصویب این قانون در عمل مجوزی برای تعدی و دست درازی زمین خواران به اراضی کشور است.