رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


واکنش انتقادآمیز رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت

واکنش انتقادآمیز رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر «جشن شکست کرونا و برداشتن محدودیت‌ها»

واکنش انتقادآمیز رئیس فرهنگستان علوم پزشکی به اظهارات اخیر وزیر بهداشت مبنی بر «جشن شکست کرونا و برداشتن محدودیت‌ها»