رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شد

معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شد با حکم دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، دکتر کمال حیدری به عنوان معاون بهداشت این وزارتخانه منصوب شد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت منصوب شد

با حکم دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، دکتر کمال حیدری به عنوان معاون بهداشت این وزارتخانه منصوب شد.