رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کمک داور ویدیویی امشب وارد ایران می‌شود

کمک داور ویدیویی امشب وارد ایران می‌شود رییس فدراسیون فوتبال: مقدمات ورود VAR ویدیویی انجام شده و امشب وارد ایران می‌شود. کار بسیار سخت و سنگینی بود و در این رابطه برنامه ریزی لازم انجام شده و امیدوارم به نتیجه برسد/ایسنا

کمک داور ویدیویی امشب وارد ایران می‌شود

رییس فدراسیون فوتبال:
مقدمات ورود VAR ویدیویی انجام شده و امشب وارد ایران می‌شود.

کار بسیار سخت و سنگینی بود و در این رابطه برنامه ریزی لازم انجام شده و امیدوارم به نتیجه برسد/ایسنا