رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر نیرو: کشور، درگیر خشکسالی بی‌سابقه در ۵۲ سال اخیر هستیم

وزیر نیرو: کشور، درگیر خشکسالی بی‌سابقه در ۵۲ سال اخیر هستیم علی اکبر محرابیان در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان که شامگاه ۱۰ مهرماه در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه از کمبودها همه ناراحت هستیم، اظهار کرد: در یک خشکسالی بسیار سخت در کشور به سر می بریم و براساس آمار و […]

وزیر نیرو: کشور، درگیر خشکسالی بی‌سابقه در ۵۲ سال اخیر هستیم

علی اکبر محرابیان در نشست بررسی مشکلات آب و فاضلاب خوزستان که شامگاه ۱۰ مهرماه در اهواز برگزار شد، با بیان اینکه از کمبودها همه ناراحت هستیم، اظهار کرد: در یک خشکسالی بسیار سخت در کشور به سر می بریم و براساس آمار و گزارش ها در ۵۲ سال گذشته این خشکسالی بی سابقه بوده است

وی افزود: شرایط خشکسالی با شرایط ترسالی و نرمال متفاوت است و اکنون باید در این وضعیت خشکسالی در مصرف آب شرب، آب کشاورزی و مدیریت منابع آبی متفاوت عمل کنیم /ایسنا