رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نامه ویژه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد: قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو و قطعه لغو شود!

نامه ویژه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد: قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو و قطعه لغو شود! امروز همه سهم های خودرویی در بورس با انتشار این نامه سبز شدند!  

نامه ویژه رئیس سازمان بورس به وزیر اقتصاد: قیمت گذاری دستوری از صنعت خودرو و قطعه لغو شود!

امروز همه سهم های خودرویی در بورس با انتشار این نامه سبز شدند!