رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حمید صفت از زندان آزاد شد

حمید صفت از زندان آزاد شد ایوب میلکی از وکلای پرونده حمید صفت : حمید صفت با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. حکم بدوی محکومیت وی به اتهام قتل عمد پدرخوانده اش صادر شده بود اما پس از فرجام خواهی، رای به برائت او صادر و راس ساعت ۱۷ آزاد […]

حمید صفت از زندان آزاد شد

ایوب میلکی از وکلای پرونده حمید صفت :

حمید صفت با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد.

حکم بدوی محکومیت وی به اتهام قتل عمد پدرخوانده اش صادر شده بود اما پس از فرجام خواهی، رای به برائت او صادر و راس ساعت ۱۷ آزاد شد.