رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اهدای ۱.۲ میلیون دُز واکسن کرونا توسط ایتالیا به ایران

اهدای ۱.۲ میلیون دُز واکسن کرونا توسط ایتالیا به ایران سفیر ایتالیا در ایران: ایتالیا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در اختیار ایران قرار داده است و این نشانه مهم از دوستی عمیق و همبستگی بین دو ملت است. امیدواریم این اقدام بتواند در مبارزه ایران با اپیدمی کرونا سودمند باشد.

اهدای ۱.۲ میلیون دُز واکسن کرونا توسط ایتالیا به ایران

سفیر ایتالیا در ایران:

ایتالیا یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در اختیار ایران قرار داده است و این نشانه مهم از دوستی عمیق و همبستگی بین دو ملت است.

امیدواریم این اقدام بتواند در مبارزه ایران با اپیدمی کرونا سودمند باشد.