رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


گردهمایی رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا درباره مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی

گردهمایی رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا درباره مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی در اقدامی بی‌نظیر و به دعوت پاپ فرانسیس، رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا در روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ در واتیکان گرد هم آمدند تا با رایزنی با یکدیگر و تبادل آرا با دانشمندان برجسته جهان، بیانیه‌ای عملی درباره مسائل مرتبط با تغییرات […]

گردهمایی رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا درباره مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی

در اقدامی بی‌نظیر و به دعوت پاپ فرانسیس، رهبران تمامی ادیان اصلی دنیا در روز دوشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۰ در واتیکان گرد هم آمدند تا با رایزنی با یکدیگر و تبادل آرا با دانشمندان برجسته جهان، بیانیه‌ای عملی درباره مسائل مرتبط با تغییرات اقلیمی صادر، و از پاپ درخواست کردند که به نمایندگی از همه ادیان آن را به رهبران سیاسی شرکت کننده در کنفرانس COP۲۶ ، تسلیم کند.