رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تاکید مخبر بر هماهنگی و تمرکز دستگاه‌ها برای ایجاد ثبات در بازار

تاکید مخبر بر هماهنگی و تمرکز دستگاه‌ها برای ایجاد ثبات در بازار محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در جلسه تنظیم بازار و بررسی وضعیت دپوی کالاهای اساسی در بنادر: نوسانات قیمتی در بازار از یک سو موجب بروز مشکل در تولید می‌شود و از سوی دیگر نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد، ضرورت […]

تاکید مخبر بر هماهنگی و تمرکز دستگاه‌ها برای ایجاد ثبات در بازار

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در جلسه تنظیم بازار و بررسی وضعیت دپوی کالاهای اساسی در بنادر:

نوسانات قیمتی در بازار از یک سو موجب بروز مشکل در تولید می‌شود و از سوی دیگر نارضایتی مصرف کنندگان را به دنبال دارد، ضرورت هماهنگی و تمرکز همه دستگاه‌ها به منظور ایجاد ثبات در بازار و وفور کالاها ضروری است.

دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مسئول تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در فرایند تولید و توزیع کالاها و همچنین نظارت بر قیمت ها، حضوری موثر در بازار داشته باشند و مانع از سوء استفاده افراد سودجو شوند.