رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


توضيح سفارت پاکستان درخصوص وارونه قراردادن پرچم ايران

توضيح سفارت پاکستان درخصوص وارونه قراردادن پرچم ايران سفارت پاکستان در ایران: وارونه قرار دادن پرچم ایران در رایزنی‌های سیاسی دوجانبه اخیر کاملاً اتفاقی بود. سریعاً این اشتباه اصلاح شد؛ برداشت‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی در این خصوص شده غلط است. روابط دو کشور برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل و پیوندهای مشترک تاریخی است.

توضيح سفارت پاکستان درخصوص وارونه قراردادن پرچم ايران

سفارت پاکستان در ایران:

وارونه قرار دادن پرچم ایران در رایزنی‌های سیاسی دوجانبه اخیر کاملاً اتفاقی بود.

سریعاً این اشتباه اصلاح شد؛ برداشت‌هایی که در رسانه‌های اجتماعی در این خصوص شده غلط است.

روابط دو کشور برادرانه و مبتنی بر احترام متقابل و پیوندهای مشترک تاریخی است.