رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


انتخاب واکسن‌های “آسترازنکا” و “پاستوکووک” برای دُز سوم کادر درمان

انتخاب واکسن‌های “آسترازنکا” و “پاستوکووک” برای دُز سوم کادر درمان گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه از بین واکسن‌های موجود در کشور، نوع مناسب را برای دُز بوستر انتخاب کردیم، توضیح داد: کادر بهداشت و درمان می‌توانند از واکسن آسترازنکا و یا پاستوکووک برای دُز سوم […]

انتخاب واکسن‌های “آسترازنکا” و “پاستوکووک” برای دُز سوم کادر درمان

گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با بیان اینکه از بین واکسن‌های موجود در کشور، نوع مناسب را برای دُز بوستر انتخاب کردیم، توضیح داد: کادر بهداشت و درمان می‌توانند از واکسن آسترازنکا و یا پاستوکووک برای دُز سوم استفاده کنند.