رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


تزریق دز سوم واکسن برای بیماران سرطانی تحت شیمی‌ درمانی

تزریق دز سوم واکسن برای بیماران سرطانی تحت شیمی‌ درمانی پژوهشگران دانشگاه آریزونا: بیماران سرطانی در حال شیمی‌درمانی، نسبت به ۲ دُز واکسن کووید ۱۹ واکنش ایمنی ضعیف تری دارند و به همین علت مصونیت مصونیت کافی در بدن آنها ایجاد نمی‌شود، اما با تزریق دز سوم میزان ایمنی در برابر ویروس افزایش می‌یابد. تزریق […]

تزریق دز سوم واکسن برای بیماران سرطانی تحت شیمی‌ درمانی

پژوهشگران دانشگاه آریزونا:

بیماران سرطانی در حال شیمی‌درمانی، نسبت به ۲ دُز واکسن کووید ۱۹ واکنش ایمنی ضعیف تری دارند و به همین علت مصونیت مصونیت کافی در بدن آنها ایجاد نمی‌شود، اما با تزریق دز سوم میزان ایمنی در برابر ویروس افزایش می‌یابد.

تزریق دز سوم واکسن، سطح ایمنی این بیماران را به اندازه سطح ایمنی افراد سالمی که ۲ دز واکسن را دریافت کردند، افزایش می‌دهد.