رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وضعیت بحرانی سلامت روان در کشور

وضعیت بحرانی سلامت روان در کشور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور: نرخ آسیب‌های روانی_اجتماعی دربرخی شاخص‌ها انقدر بالا هست که به مرز بحران رسیده‌ایم. نرخ درگیری مردم با افسردگی، تنهایی، انزوا و وسواس نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است. به دلایل مختلفی مردم از نظر روانی شرایط خوبی ندارند.

وضعیت بحرانی سلامت روان در کشور

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور:

نرخ آسیب‌های روانی_اجتماعی دربرخی شاخص‌ها انقدر بالا هست که به مرز بحران رسیده‌ایم.

نرخ درگیری مردم با افسردگی، تنهایی، انزوا و وسواس نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

به دلایل مختلفی مردم از نظر روانی شرایط خوبی ندارند.