رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


محسن منصوری استاندار تهران شد

محسن منصوری استاندار تهران شد اعضای دولت پس از بررسی سوابق و برنامه‌های محسن منصوری، وی را به عنوان استاندار تهران تعیین کردند.

محسن منصوری استاندار تهران شد

اعضای دولت پس از بررسی سوابق و برنامه‌های محسن منصوری، وی را به عنوان استاندار تهران تعیین کردند.