رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


وزیر بهداشت: هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون علیه کرونا است

وزیر بهداشت: هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون علیه کرونا است یکی از مشکلات اساسی ایران، تحریم های ظالمانه بود و علیرغم شیوع کووید۱۹ در دنیا، هیچ کمک و تسهیلاتی به ایران ارائه نشد و تحریم های ناجوانمردانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجود داشت

وزیر بهداشت: هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون علیه کرونا است

یکی از مشکلات اساسی ایران، تحریم های ظالمانه بود و علیرغم شیوع کووید۱۹ در دنیا، هیچ کمک و تسهیلاتی به ایران ارائه نشد و تحریم های ناجوانمردانه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی برای ایران وجود داشت