رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


افزایش چند روزه موارد ابتلا به کرونا در دو شهر خوزستان

افزایش چند روزه موارد ابتلا به کرونا در دو شهر خوزستان رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز: در حال حاضر بار مراجعه به بیمارستان‌های استان خوزستان روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است. این در حالی است که در پیک اخیر کرونا تعداد مراجعه‌کنندگان روزانه به بیمارستان‌ها به ۱۰ […]

افزایش چند روزه موارد ابتلا به کرونا در دو شهر خوزستان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز:
در حال حاضر بار مراجعه به بیمارستان‌های استان خوزستان روزانه ۲ هزار و ۴۰۰ تا ۲ هزار و ۵۰۰ نفر است.

این در حالی است که در پیک اخیر کرونا تعداد مراجعه‌کنندگان روزانه به بیمارستان‌ها به ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر رسیده بود.

در خوزستان نیز افزایش کوتاه‌مدت چند روزه موارد ابتلا را در هویزه و حمیدیه داشتیم.

خوشبختانه اکنون در وضعیت بیماری، آرامش در خوزستان حاکم است.