رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آذری جهرمی با وثیقه آزاد است

آذری جهرمی با وثیقه آزاد است سخنگوی قوه قضاییه: برای وزیر سابق ارتباطات با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است. آذری جهرمی احضار […]

آذری جهرمی با وثیقه آزاد است

سخنگوی قوه قضاییه: برای وزیر سابق ارتباطات با شکایت جمعی از مردم و چند دستگاه اجرایی به اتهام نشر اکاذیب با قصد تشویش اذهان عمومی، استنکاف از دستور قضایی و استنکاف از اجرای اوامر حکومتی مقامات قانونی، پرونده‌ای در دادسرای فرهنگ و رسانه تشکیل شده است.

آذری جهرمی احضار و تفهیم اتهام شده و با قرار تامین کیفری آزاد است. در آن مرحله، آخرین دفاع از این فرد اخذ نشده بود. بعد از آن، مجددا شکایت دیگری به دادسرا واصل شد و پرونده در جریان رسیدگی است./فارس