رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم آقاتهرانی: برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد و برای تصویب آن مصمم هستیم اگر در حال […]

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس: برای تصویب طرح صیانت مصمم هستیم

آقاتهرانی:

برای تدوین طرح صیانت از کاربران و ساماندهی فضای مجازی ۷۰۰۰ ساعت زمان صرف شده

نقدها و هجمه‌های زیادی به این طرح وارد می‌شود اما معتقدیم اجرای این طرح برای ساماندهی فضای مجازی ضرورت دارد و برای تصویب آن مصمم هستیم

اگر در حال حاضر چاره‌ای برای ساماندهی فرهنگ و فضای مجازی نیندیشیم، چیزی به‌ نام فرهنگ باقی نمی‌ماند

بودجه‌های حوزه علمیه اندک است و طلبه‌ها در فقر مالی قرار دارند