رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کامبیز زاهد پور مدیر رسانه بانک مرکزی: نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده است

کامبیز زاهد پور مدیر رسانه بانک مرکزی: نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده است

کامبیز زاهد پور مدیر رسانه بانک مرکزی: نرخ تسعیر ارز تغییر نکرده است