رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


زمینه آزادی زائران اربعین فراهم شود

زمینه آزادی زائران اربعین فراهم شود معاون اول قوه قضاییه از وزیر دادگستری عراق خواست زمینه آزادی افرادی که به منظور سفر اربعین به کشور عراق سفر کرده و به دلیل نداشتن مجوز بازداشت شده‌اند، فراهم شود.

زمینه آزادی زائران اربعین فراهم شود

معاون اول قوه قضاییه از وزیر دادگستری عراق خواست زمینه آزادی افرادی که به منظور سفر اربعین به کشور عراق سفر کرده و به دلیل نداشتن مجوز بازداشت شده‌اند، فراهم شود.


جدیدترین خبرها