رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


سرانه مصرف شیر چقدر است؟

سرانه مصرف شیر چقدر است؟ مرکز آمار گزارش داد سرانه مصرف شیر افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ۲.۹۸ لیوان برآورد شده است. سرانه مصرف نوشابه افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در هفته به طور متوسط ۲.۰ لیوان برآورد شده است. در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ۱۵ […]

سرانه مصرف شیر چقدر است؟

مرکز آمار گزارش داد سرانه مصرف شیر افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در هفته در سال ١٣٩٩، به طور متوسط ۲.۹۸ لیوان برآورد شده است.
سرانه مصرف نوشابه افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر در هفته به طور متوسط ۲.۰ لیوان برآورد شده است.
در سال ١٣٩٩، ۵.۸ درصد افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر اظهار کرده‌اند سیگار می‏‌کشند و ۸۹.۶ درصد از این افراد ِسیگاری، هر روز سیگار می‏‌کشیدند. به عبارت دیگر، ۵.۲ درصد افراد ۱۵ ساله و بیش‌تر، روزانه سیگار می‌کشیدند.