رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه تسویه شد

حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه تسویه شد مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر: امروز حقوق شهریورماه به عنوان آخرین معوقات کارگران هفت تپه از سوی شرکت توسعه نیشکر پرداخت شد و حقوق مهرماه نیز براساس روال کاری شرکت، در هفته اول آبان پرداخت می‌شود.

حقوق معوقه کارگران هفت‌تپه تسویه شد

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر: امروز حقوق شهریورماه به عنوان آخرین معوقات کارگران هفت تپه از سوی شرکت توسعه نیشکر پرداخت شد و حقوق مهرماه نیز براساس روال کاری شرکت، در هفته اول آبان پرداخت می‌شود.