رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


هلال احمر، سی امین محموله واکسن سینوفارم خریداری شده را تحویل وزارت بهداشت داد.

هلال احمر، سی امین محموله واکسن سینوفارم خریداری شده را تحویل وزارت بهداشت داد. این محموله که امروز یک‌شنبه ۲ آبان‌ در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد، حاوی ۶ میلیون دُز واکسن است.

هلال احمر، سی امین محموله واکسن سینوفارم خریداری شده را تحویل وزارت بهداشت داد.

این محموله که امروز یک‌شنبه ۲ آبان‌ در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد، حاوی ۶ میلیون دُز واکسن است.