رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نماینده مجلس: ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمک فوری نیاز دارند

نماینده مجلس: ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمک فوری نیاز دارند حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند. ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض […]

نماینده مجلس: ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور به کمک فوری نیاز دارند

حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود، عنوان کرد: حدود ۴۰میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند. ساختار اقتصادی کشور معیوب و مریض است و به انقلاب اقتصادی نیازمند هستیم. میزان نارضایتی مردم از شرایط اقتصادی کشور را نمی توان پنهان کرد.

وی با بیان اینکه درآمد مردم با درآمد سایرکشورهای دیگر هزینه های زندگی نیز همخوانی ندارد، افزود: تا ساختار معیوب اقتصادی اصلاح نشود، اتفاق مثبت اقتصادی در کشور نخواهد افتاد. /ایسنا


جدیدترین خبرها