رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آژانس اتمی از پیشرفت در برنامه هسته ای ایران خبر داد

آژانس اتمی از پیشرفت در برنامه هسته ای ایران خبر داد طبق گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد را به یکی از سانتریفیوژهای پیشرفته تزریق کرده که غیر سانتریفیوژهایی است که در نطنز تا ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند. ایران هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی را مطلع کرد […]

آژانس اتمی از پیشرفت در برنامه هسته ای ایران خبر داد

طبق گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد را به یکی از سانتریفیوژهای پیشرفته تزریق کرده که غیر سانتریفیوژهایی است که در نطنز تا ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند.

ایران هفته گذشته آژانس بین المللی انرژی اتمی را مطلع کرد که به صورت موقت تزریق اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد را به یک «تک ماشین و آبشارهای میانی، بدون هیچگونه جمع آوری محصولات» آغاز کرده است.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سپس افزود که تزریق اورانیوم به یک سانتریفیوژ آی-‌آر۶ در ایران را که محصول آن جمع‌آوری نشده راستی آزمایی کرده است.