رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


نام سریعترین مشت زن لرستانی در کتاب گینس ثبت شد

نام سریعترین مشت زن لرستانی در کتاب گینس ثبت شد رئیس کمیته ثبت رکورد فدراسیون ورزشهای همگانی استان تهران: یوسف ایمانی بوکسور لرستانی در برج میلاد تهران توانست با ۴۰۳ ضربه مشت مستقیم (چپ و راست) نام خود را در فهرست کتاب گینس جهان ثبت کند.

نام سریعترین مشت زن لرستانی در کتاب گینس ثبت شد

رئیس کمیته ثبت رکورد فدراسیون ورزشهای همگانی استان تهران:

یوسف ایمانی بوکسور لرستانی در برج میلاد تهران توانست با ۴۰۳ ضربه مشت مستقیم (چپ و راست) نام خود را در فهرست کتاب گینس جهان ثبت کند.