رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات محقق نشد

کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات محقق نشد دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی: کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی به علت همراهی نکردن شبکه فروشگاهی محقق نشد.

کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات محقق نشد

دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی: کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول لبنی به علت همراهی نکردن شبکه فروشگاهی محقق نشد.