رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


آمریکا هم دست به تهدید چین زد

آمریکا هم دست به تهدید چین زد وزیر امور خارجه آمریکا: اگر چین از قوه قهریه برای تغییر وضعیت موجود در مورد تایوان استفاده کند، واشنگتن و متحدانش اقداماتی را انجام خواهند داد. ما در این تصمیم تنها نیستیم تا اطمینان حاصل کنیم که صلح و ثبات در آن بخش از جهان را حفظ می‌کنیم.

آمریکا هم دست به تهدید چین زد

وزیر امور خارجه آمریکا: اگر چین از قوه قهریه برای تغییر وضعیت موجود در مورد تایوان استفاده کند، واشنگتن و متحدانش اقداماتی را انجام خواهند داد. ما در این تصمیم تنها نیستیم تا اطمینان حاصل کنیم که صلح و ثبات در آن بخش از جهان را حفظ می‌کنیم.