رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اعضای بدن دختر نخبه اهوازی به سه بیمار اهدا شد

اعضای بدن دختر نخبه اهوازی به سه بیمار اهدا شد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت : اعضای بدن دختر ۱۹ ساله اهوازی که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار اهدا شد. این نوجوان چند روز پیش با مراجعه به یک کلینیک زیبایی توسط افراد غیرمتخصص عمل زیبایی انجام داده که […]

اعضای بدن دختر نخبه اهوازی به سه بیمار اهدا شد

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت : اعضای بدن دختر ۱۹ ساله اهوازی که دچار مرگ مغزی شده بود به سه بیمار اهدا شد.

این نوجوان چند روز پیش با مراجعه به یک کلینیک زیبایی توسط افراد غیرمتخصص عمل زیبایی انجام داده که به علت دریافت دوز بالای دارو دچار ایست قلبی تنفسی شد.

پس از چند روز بستری در بیمارستان با تایید مرگ مغزی وی با رضایت خانواده ۲ کلیه و کبد وی به بیماران نیازمند پیوند زده شد.