رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


رئیس قوه قضاییه: فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار کینه می‌شود

رئیس قوه قضاییه: فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار کینه می‌شود محسنی اژه‌ای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می […]

رئیس قوه قضاییه: فردی که شلاق می‌خورد تا مدت‌ها دچار کینه می‌شود

محسنی اژه‌ای در همایش سفیران صلح شورای حل اختلاف قوه قضائیه گفت: اگر فردی مرتکب جرمی شد یا به کسی توهین کرد و طرف مقابل به حق شکایت کند و فرضاً دادگاه برای مجرم حکم ضربه شلاق صادر کند، فردی که شلاق می خورد تا مدتها دچار عقده و کینه می‌شود و چه بسا نفسانیت او را به سوی انتقام جویی ببرد.