رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


۳/۵ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شد

۳/۵ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شد علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در حساب کاربری خود در صفحه توییتر آورده اسـت: کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این […]

۳/۵ میلیارد دلار منابع بلوکه‌شده ایران آزاد شد

علی نادری، مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در حساب کاربری خود در صفحه توییتر آورده اسـت: کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳.۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است