رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


بازگشت قیمت محصولات دو خودروساز به حالت قبل

بازگشت قیمت محصولات دو خودروساز به حالت قبل ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای از بازگشت محصولات به نرخ‌های فروشِ قبل از اول آبان‌ماه خبر دادند. مبالغ اضافی نیز که توسط مشتریان پرداخت شده، طی هفته‌های آتی به آنان بازگردانده خواهد شد.

بازگشت قیمت محصولات دو خودروساز به حالت قبل

ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای از بازگشت محصولات به نرخ‌های فروشِ قبل از اول آبان‌ماه خبر دادند. مبالغ اضافی نیز که توسط مشتریان پرداخت شده، طی هفته‌های آتی به آنان بازگردانده خواهد شد.