رفتن به بالا
جستجوی ساده جستجوی پیشرفته


اژه‎ای: رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها آغاز شده است

اژه‎ای: رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها آغاز شده است برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست. دستگاه قضا رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است. مواردی که براساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر شده باید بررسی شود که چه آسیب‌هایی از یک ترک فعل به […]

اژه‎ای: رسیدگی به مصادیق ترک فعل‌ها آغاز شده است

برخی ترک فعل‌ها جرم است، اما برخی جرم نیست. دستگاه قضا رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل‌ها را آغاز کرده و در حال رسیدگی است. مواردی که براساس قانون جرم نبوده، ولی موجب ضرر شده باید بررسی شود که چه آسیب‌هایی از یک ترک فعل به وجود آمده که این کار زمانبر است.

امروز سه‎ قوه برخی امور را پرهزینه اداره می‌کنند که باید اصلاح شود. اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه‌های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند.